Термомакс Плюс
телeфони за връзка:
0361 22831, 0886 013 204, 0887 870 189 image

"

Кърджали
кв. Веселчане ул.Мургаш Nо 9
тел 0361 22831
тел 088 601 3204
тел 088 787 0189

E-mail: velingeorgiev@abv.bg

E-mail: termomaksplus@abv.bg