LG – VRF система комбинирана с LG – Термопомпа

  • Централна климатизация – VRF / VRV

Многозонната климатична система намира своето приложение, където дори мощните сплит системи не могат да се справят. За разлика от битовите версии, VRF и VRV са централизирани климатични системи от индустриален клас, които представляват цял комплекс от модули. VRF и VRV системите са подобни на жилищни или полуиндустриални мулти сплит системи, но в много отношения са по-добри. Те са специално проектирани за обслужване на жилищни или офис сгради с няколко етажа.

В този случай VRF – системата е проектирана и изградена да захранва канални машини, интегрирани в окачения таван, оборудвани със:

  • ·        Смукателена решетка
  • ·        Смукателен въздуховод
  • ·        Изолиран нагнетателен въздуховод
  • ·        Нагнетателна решетка
  • По този начин постигаме максимален комфорт и изчистен дизайн.

Тази система също така е комбинирана и с термопомпа моноблок, която захранва подовото отопление, акумулатора за БГВ и отоплителните тела в баните.