За Нас

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИРМА Термомакс Плюс

Термомакс Плюс ООД предлагаме широка гама от котли и камини на всички видове гориво – твърдо, течно и газообразно гориво, както и на електричество. Освен това,  доставяме всички възможни съставни части за отоплителните инсталации – отоплителни телаарматураизолациитръбни системибойлерипомпи, комини и други.

Термомакс Плюс имаме добър опит в монтажа на все повече навлизащите алтернативни източници на енергия – слънчевите колектори.

Всички предлагани продукти са сертифицирани и имат съответните декларации за съответствие.

Термомакс Плюс непрекъснато разширяваме обхвата на дейността и сме готови да задоволим нарастващите разнообразни изисквания на клиентите.

Ние сме специализирани в разработка и монтаж на отоплителни инсталации оползотворяващи биомаса. Този вид инсталации ще заема все по-голямо място на пазара, поради възможността, горивния процес лесно да се автоматизира и ниската цена на добиваната топлинна енергия – от порядъка на 7 стотинки / Kw/h.

Най-често използваните горива в инсталациите на биомаса са дървесните пелети, дървесен чипс, дървесни стърготини, костилки от череши, вишни, сливи и други, изгарящи се перфектно от пелетните котли и камини. Посетете ни и се консултирайте, за да изберете най-удачния за Вас вариант.